News

Au gresit categoria? Cei de la inspectorate ar trebui să participe la cursuri anticorupție!

  Cadrele didactice vor participa, din luna septembrie, la un curs în care li se vor preda noţiuni de bază despre dreptul penal.

54bdf722682ccf669ea75b72


Toţi profesorii din România vor urma începând din septembrie cursuri anticorupţie, însă nu se ştie încă cine vor fi specialiştii care le vor preda, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, la reuniunea Consiliului Naţional al Rectorilor.Potrivit acestuia, deja au fost pilotate cursuri anticorupţie pentru 1.500 de profesori, iar organizarea acestora la nivel naţional se va face cu finanţare din fonduri europene.


Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în data de 7 ianuarie în Monitorul Oficial:
Metodologia, prevede, printre altele, că ministerul Educaţiei poate planifica şi organiza la nivel central şi teritorial, împreună cu structurile specializate ale Direcţiei Generale Anticorupţie şi ale Serviciului Român de Informaţii, cursuri şi stagii de formare pentru aplicarea metodologiei anticorupţie, pentru personalul din Ministerul Educaţiei şi din structurile subordonate. De asemenea, Ministerul va aduna şi analiza date privind riscurile de corpuţie din structurile administrative ale sistemului de educaţie şi va elabora ghiduri şi proceduri destinate să asigure atingerea obiectivelor şi sustenabilitatea rezultatelor. Metodologia mai prevede că managementul riscurilor de corupţie presupune parcurgerea următoarelor etape: a) instruirea persoanelor din sfera educaţiei (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliilor de administraţie cu privire la modalităţile de prevenire şi combatere a corupţiei, la importanţa integrităţii); b) pregătirea activităţilor; c) identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie; d) evaluarea riscurilor de corupţie; e) determinarea şi implementarea măsurilor de prevenire/control; f) monitorizarea şi revizuirea periodică a riscurilor; g) reevaluarea riscurilor. În vederea realizării acestor lucruri, se vor organiza comisii pentru prevenirea actelor de corupţie în educaţie şi vor apărea în sistem, consilierii pentru integritate, care vor avea calitatea de ordonatori de credite, pentru sprijinirea activităţilor de prevenire a corupţiei. Potrivit metodologiei, sunt considerate vulnerabile la corupţie toate activităţile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajaţii structurii sau de către terţi, pentru comiterea unor fapte de corupţie.


Analiza faptelor de corupţie

În procesul de analiză de la nivelul unei structuri a Ministerului Educaţiei Naţionale vor fi incluse următoarele categorii de activităţi, după caz:

 • contacte frecvente cu exteriorul instituţiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
 • gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor, a fondurilor comitetului de părinţi;
 • gestionarea informaţiei – deţinerea şi utilizarea informaţiei, accesul la informaţii confidenţiale, gestionarea informaţiilor clasificate;
 • gestionarea mijloacelor financiar-contabile;
 • achiziţia/gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări; gestionarea şi funcţionarea bunurilor aflate în administrare şi a bazei materiale a unităţii de învăţământ;
 • acordarea unor aprobări ori autorizaţii; gestionarea actelor de studii şi a documentelor de evidenţă şcolară;
 • îndeplinirea funcţiilor de control, monitorizare, evaluare şi consiliere; competenţa decizională exclusivă;
 • recrutarea şi selecţia personalului; constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicarea de sancţiuni;
 • constituirea claselor/transferul elevilor; gestionarea situaţiilor şcolare;
 • încheierea situaţiei şcolare semestriale/anuale a elevilor; acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor elevilor; respectarea eticii profesionale;
 • sancţionarea atitudinilor neadecvate funcţiei de cadru didactic, didactic auxiliar sau personal administrativ;
 • orice alte activităţi prevăzute în regulamentele şi metodologiile specifice.


Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.