Etichetă: Problema 4) (clasa a 8-a) Într-un pătrat suma lungimilor diagonalelor este de 16√2 cm. Să se calculeze raportul dintre aria și perimetrul pătratului