Etichetă: subiecte bac 2018 limba materna

BAC 2018 Limba materna -subiecte si bareme EDU -Proba E.b) -26.06.2018

Subiecte și bareme oficiale EDU date la Limba maternă -BACALAUREAT 2018 -Proba E.b) -din 26.06.2018: *bar=barem de corectare; *var=varianta cu subiecte; E_b_croata_materna_2018_bar_06_LRO E_b_croata_materna_2018_var_06_LCR E_b_germana_materna_2018_bar_06_LRO E_b_germana_materna_2018_var_06_LGE E_b_italiana_materna_2018_bar_06_LRO E_b_italiana_materna_2018_var_06_LIT E_b_maghiara_materna_real_tehn_2018_bar_06LRO E_b_maghiara_materna_real_tehn_2018_var_06LMA E_b_maghiara_materna_uman_ped_2018_bar_06LRO E_b_maghiara_materna_uman_ped_2018_var_06LMA E_b_sarba_materna_2018_bar_06_LRO […]