#JitaruIonelBLOG

Titularizare 2018: acte necesare +fisa de inscriere concurs +metodologie +calendar

Titularizare 2018: acte necesare +fișa de înscriere +metodologie +calendar

Examenul de titularizare 2018 are loc în data de 11 iulie 2018. Până la proba scrisă trebuie parcurse următoarele etape: *înscrierea candidaților (20 aprilie -3 mai 2018), *validarea fișei de înscriere (7-8 mai 2018, 5-9 iulie pentru absolvenții 2018), *afișarea listei candidaților confirmați și a graficului de inspecții la clasă (termen 9 mai 2018) iar *în perioada 10 mai-29 iunie 2018 se susțin probele practice(unde e cazul) și inspecțiile speciale la clasă. SUCCES TUTUROR!


NOU Titularizare 2019: lista posturilor a fost actualizata. Vezi posturile disponibile (update aprilie 2019)AICI!


FIȘA de ÎNSCRIERE TITULARIZARE 2018 în format PDF pentru download și print:


NOU! CALENDAR TITULARIZARE 2019:


ACTE NECESARE ÎNSCRIERE TITULARIZARE 2018:

*CERERE TIP;

*FIȘĂ DE ÎNSCRIERE TIP;

*COPII (CONFORM CU ORIGINALUL):

 • pentru absolvenții promoțiilor anterioare după actele de studii– diplomă, foaie matricolă, și certificat absolvire modul pedagogic;
 • pentru absolvenții promoției 2018 copia și originalul după adeverința eliberată de instituția de învățământ din care să rezulte că au susținut examenul de licență/absolvire/bacalaureat, media de absolvire, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic.
 • certificate obținere grade didactice – dacă este cazul;
 • certificat de naștere și de căsătoriepentru candidații care și-au schimbat numele;
 • actul de titularizare – dacă este cazul;
 • decizia inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității – dacă este cazul;
 • fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
 • carnet de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul) sau fila corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților REVISAL.
 • avize și atestate necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învățământ particular (dacă este cazul); 

*ADEVERINȚA din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul), în original;

*AVIZUL/ADEVERINȚA MEDICALĂ eliberată de medicul de medicina muncii(din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ și că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, conform art.55, alin 3, lit a );

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE TIP ( din care să rezulte că nu desfașoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, că nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătoarească definitivă de condamnare penală și nu i s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcție didactică printr-o hotărâre judecătoarească definitivă de condamnare penală; 

*CAZIER JUDICIAR, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale; 

*NUMAI PENTRU TITULARI: ADEVERINTĂ (eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului – structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu) și COPII ALE DECIZIILOR DE DETASARE(din perioada 01.09.2008-31.08.2018-dacă este cazul);

*CERERE ECHIVALARE INSPECȚIE SPECIALĂ LA CLASĂ CU INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ DE LA DEFINITIVAT-SESIUNEA 2018 (doar cadidații care optează pentru echivalarea inspecției speciale la clasă cu cea susținută la defintivat-sesiunea 2018;

sursa acte -ISJ ARGES

4 răspunsuri »

 1. Buna,

  In cazul in care am lucrat in trecut (inainte de 2012 si dupa 2012) dar am activat in alte domenii decat in invatamanul de stat, mai trebuie extrasa fisa din revisal sau poate fi omisa la depunerea dosarului?

  Multumesc.

 2. Teoretic trebuie -carnet de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul) sau fila corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților REVISAL. Cel mai bine este să întrebați la ISJ!

 3. Buna seara!
  Daca nu am validat fisa pentru examenul de titularizare in aceasta perioada deoarece mai aveam de adaugat adeverinta de la un curs pentru copii cu CES,mai pot valida fisa in etapa urmatoare? Va multumesc

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.