Etichetă: Dacă suma măsurilor a două unghiuri este egală cu 90 de grade atunci cele două unghiuri se numesc UNGHIURI COMPLEMENTARE