Etichetă: Să se rezolve în C ecuațiile: a) x^2+4=0; b) x^2= -25