BAC2014

BACALAUREAT 2014: Candidaţii susţin, de luni, proba de competenţe lingvistice la o limbă străină. Modele de subiecte.

În săptămâna 23-27 iunie, candidaţii de la Bacalaureat vor susţine Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională la engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, japoneză, turcă sau ebraică modernă.


bacalaureat 2014


Probele orale de la Bac se încheie în săptămâna 23-27 iunie, iar de pe 30 iunie, elevii vor susţine probele scrise din cadrul examenului. În ceea ce priveşte proba de verificare a competenţelor la o limbă străină, ea nu este o simplă probă orală, având mai multe teste componente, la fel ca examenele TOEFL sau Cambridge. Astfel, elevii au de susţinut o probă orală, una scrisă şi una de listening (unde ascultă o înregistrare pe baza căreia rezolvă cerinţele). Modele pentru toate acestea pot fi accesate pe site-ul :

http://subiecte2014.edu.ro/2014/bacalaureat/modeledesubiecte/certificarecompetente/


   Elevii au la dispoziţie 15 minute pentru elaborarea răspunsurilor la proba orală

La proba orală de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate, se precizează în metodologia de organizare a examenului de Bacalaureat. Candidaţii nu au voie să intre în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Dacă nu ţin cont de asta, atunci sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute. După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.


 Cum se desfăşoară examenul scris

  Proba scrisă din cadrul evaluării competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, se desfăşoară la data stabilită de comisia de bacalaureat din unitatea de învăţământ liceal, în baza procedurii stabilite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Candidaţii sunt repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul în bancă, conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale, organizată la nivelul unităţii de învăţământ. Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. Înainte de aducerea subiectelor în săli, fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit.

La ora stabilită pentru începerea probei, textul înregistrat pe o casetă sau pe un CD este audiat de două ori. Pe măsură ce audiază textul, elevii încep rezolvarea subiectelor. La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen. Cum sunt evaluate lucrările Rezultatul obţinut de fiecare candidat la această probă se stabileşte de către cei doi examinatori, după susţinerea de către candidat a tuturor tipurilor de probe.

Rezultatul evaluării competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Acesta este stabilit în urma desfăşurării evaluării, se trece pe diploma de bacalaureat şi pe certificatul de competenţă lingvistică în limba de circulaţie internaţională.
#profuldemateonline #succes

 

Categorii:BAC2014, News

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.