Evaluare Nationala 2014

Subiecte Română Evaluare Naţionala 2014. Ce s-a dat la română la Evaluarea Naţionala 2014Subiectele şi baremul vor fi publicate pe edu.ro, după ora 15:00.evaluare nationala 2014166.617 de absolvenţi de clasa a VIII-a susţin luni prima proba la Limba şi Literatura Română la Evaluarea Naţională. 

1

(sursa: gandul.info)

2 

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Examenele pentru elevii de clasa a VIII-a se vor desfăşura după următorul calendar:

 • 23 iunie 2014 Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 24 iunie 2014 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 25 iunie 2014 Matematica – probă scrisă
 • 27 iunie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00)
 • 27 iunie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
 • 28 iunie-30 iunie 2014 Rezolvarea contestaţiilor
 • 1 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. În anul şcolar 2013-2014, Ministerul Educaţiei a schimbat regulile admiterii la liceu, astfel că media obţinută la Evaluarea Naţională va reprezenta 75% din media de admitere la liceu, şi nu 50% cât a fost până anul acesta.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014: Cum se calculează media de admitere

Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru) Unde:  MA = media de admitere;  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Luni, 26 mai, şi marţi, 27 mai, elevii de clasa a VIII-a se vor putea înscrie pentru susţinerea probelor de aptitudini/limbă modernă. În intervalul 28-30 mai, ei vor susţine aceste probe.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Prima etapă de ADMITERE 2014:

 • 4 – 8 iulie – Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de  părinţiilor, asistaţi de diriginţi
 • 4 – 8 iulie  – Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată  datele din  fişele de înscriere
 • 5 – 9 iulie – Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator,  se corectează greşelile în baza de date computerizată.
 • 10 iulie – Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene şi la cele de la Bucureşti. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.
 • 11 iulie – Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
 • 12 – 13 iulie – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
 • 14 iulie  – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
 • 15 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ  în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015
 • 16 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
 • 16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
 • 17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. A doua etapă de ADMITERE 2014 Elevii din seria curentă şi cei din seriile anterioare, care nu îndeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

 • 16 iulie  – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 17-18 iulie  – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă
 • 19 iulie  – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
 • 16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
 • 21 iulie  – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
 • 16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
 • 23 iulie  – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
 • 24 iulie  – REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ  a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
 • 24 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015. Înscrierea candidaţilor în vederea repartizării pentru învăţământul special se face, în data de 11 iulie 2014, pe baza următoarelor documente: – Cerere de înscriere – Certificatul de naştere în copie legalizată – Adeverinţă eliberată de şcoala absolvită din care să reiasă dacă a promovat sau nu testele naţionale şi în caz că le-a promovat, notele obţinute la fiecare probă şi media generală obţinută la testele naţionale – Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) – Certificatul de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (tipul şi gradul de deficienţă) – Certificat de expertiză şi orientare şcolară. Repartizarea candidaţilor pentru învăţământul liceal special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz şi în funcţie de opţiuni, la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba-sala şedinţe, în data de 11 iulie 2014 ora 9.00, în prezenţa candidatului şi a părintelui/tutorelui.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. Broşura privind ADMITEREA LA LICEU 2014

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a realizat broşura „Admiterea în învăţământul liceal şi Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani”, anul şcolar 2014-2015. Broşura privind admiterea la liceu cuprinde informaţii importante referitoare la admiterea în învăţământul liceal şi profesional, documentele necesare pentru înscriere, reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Bucureşti, filierele, profilurile, specializările din învăţământul liceal şi profesional, media ultimului admis din anul şcolar precedent, planul de şcolarizare şi calendarul susţinerii probelor de aptitudini/probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/ maternă. Lucrarea este afişată pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi va fi tipărită şi distribuită, gratuit, tuturor absolvenţilor claselor a VIII-a din municipiul Bucureşti. EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. DESCARCĂ DE AICI BROŞURA PRIVIND ADMITEREA LA LICEU

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. DESCARCĂ DE AICI MODELUL DE FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.