News

Planificare anuala matematica, clasa a V a

PLANIFICARE ANUALA 5

CLASA aV-a – DESCARCA AICI FORMAT WORD :Planificare_5

Disciplina: matematica

Numar de ore pe saptamana :4

 

 

 

 

Nr. crt. Unitatea de invatare Nr. de ore

Sem. I       Sem . II

1 Test initial 8
2 Numere naturale 31
3 Multimi 9
4 Numere rationale 16 31
5 Elemente de geometrie si unitati de masura 26
6 Recapitulare finala 4 8
7 Lucrare scrisa semestriala si discutarea ei 4 3
Total ore pe semestru 72 68
Total ore  anual 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRUL I

 

 

S1….14 septembrie – 18 septembrie

S2…21 septembrie – 25 septembrie

S3….28 septembrie – 2 octombrie

S4….5 octombrie – 9 octombrie

S5….12 octombrie -16 octombrie

S6….19 octombrie – 23 octombrie

S7….26 octombrie – 30 octombrie

S8…2 noiembrie – 6 noiembrie

S9….9 noiembrie – 13 noiembrie

S10….16 noiembrie – 20 noiembrie

S11….23 noiembrie – 27 noiembrie

S12….30 noiembrie –4 decembrie

S13….7 decembrie – 11 decembrie

S14….14 decembrie – 18 decembrie

S15…11ianuarie – 15 ianuarie

S16….18 ianuarie – 22 ianuarie

S17….25 ianuarie – 29 ianuarie

S18…. 1 februarie – 5 februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa:   a V -a

Nr. săptămâni: 18

Total ore: 72 (4 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

 

PLANIFICARE    SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL I

  

 

Unitatea de învăţare

 

Competenţe specifice

 

 

Conţinuturi

 

Nr de

ore

 

Săpt.

 

Obs

RECAPITULARE

TEST INITIAL (8ore)

  • Recapitulare pentru testarea initiala
  • Test iniţial
7

1

S1-S2

S2

NUMERE NATURALE

(4 ore)

CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural în contexte variate ▪ Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal

▪ Şirul numerelor naturale; reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor

▪ Compararea şi ordonarea numerelor naturale

▪ Aproximarea numerelor naturale; rotunjiri; probleme de estimare

1

1

1

1

S3

S3

S3

S3

 

 

 

OPERAŢII CU NUMERE NATURALE (1)

(10 ore)

CG2-1. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale

CG3-1. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale

CG5-1. Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule

▪ Adunarea numerelor naturale; proprietăţi

▪ Scăderea numerelor naturale

▪ Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi

▪ Factor comun

▪ Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural

▪ Compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent

▪ Operatii cu nr. naturale. Exercitii

1

1

1

1

2

2

2

S4

S4

S4

S4

S5

S5

S6

 

 

 

OPERAŢII CU NUMERE NATURALE (2)

(11ore)

 

CG2-1. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale

CG3-1. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitatea cu 10, 2, 5

CG5-1. Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule

▪ Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră

▪ Împărţirea cu rest a numerelor naturale

▪ Ordinea efectuării operaţiilor

▪ Media aritmetică a două numere naturale, cu rezultat număr natural

▪ Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu

▪ Divizibilitatea cu 10, 2, 5

▪ Operatii cu nr.naturale. Exercitii

▪ Probă de evaluare

2

1

1

1

1

2

2

1

S6

S7

S7

S7

S7

S8

S8

S9

 

 

 

ECUAŢII ŞI

INECUAŢII

ÎN  N

(6  ore)

 

 

 

 

CG4-1.  Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor unor ecuaţii de tipul:

xa = b; ax = b; x ∙ a = b (a0, a divizor al lui b); x : a = b(a0); a : x = b (x0, b divizor al lui a) şi a unor inecuaţii de tipul: : x a  b; (,<,>); x ∙ a  b (,<,>), unde  a divizor al lui b; x : a  b (,<,>),cu a0, unde a şi b sunt numere naturale

CG6-1. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute (utilizând ecuaţii, inecuaţii, organizarea datelor) şi interpretarea rezultatului

▪ Ecuaţii în N

▪ Inecuaţii în N

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organizare a datelor

▪ Probă de evaluare

2

1

2

1

S9

S9

S10

S10

 

 

 

 

 

 

MULŢIMI

(9 ore)

CG1-2.  Identificarea în limbajul cotidian sau în enunţuri matematice a unor noţiuni specifice teoriei mulţimilor

CG2-2. Evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de apartenenţă sau de incluziune

CG3-2. Selectarea şi utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor şi a operaţiilor cu mulţimi

CG4-2.  Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete ce se pot descrie utilizând mulţimile

CG5-2.  Interpretarea unor contexte uzuale şi/sau matematice utilizând limbajul mulţimilor

CG6-2. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic utilizând mulţimi, relaţii şi operaţii cu mulţimi

▪ Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia de apartenenţă

▪ Mulţimi finite şi mulţimi infinite; mulţimile N; N

▪ Relaţii între două mulţimi; submulţime

▪ Operaţii cu mulţimi: reuniune,

▪ Operaţii cu mulţimi: intersecţie,

▪ Operaţii cu mulţimi: diferenţă

▪ Operaţii cu mulţimi. Exercitii

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

2

1

S10

S11

S11

S11

S11

S12

S12

S12

LUCRARE SCRISĂ

SEMESTRIALĂ

(4ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Lucrare scrisă

▪ Discutarea lucrării scrise

2

1

1

S13

S13

S13

 

NUMERE RAŢIONALE POZITIVE

Fractii  ordinare

 (10 ore)

CG1-3Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare

CG2-3 Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor ordinare

▪ Fracţii: subunitare, echiunitare, supraunitare

▪ Fracţii echivalente

▪ Amplificarea şi simplificarea fracţiilor.

▪ Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent

▪ Probleme

▪ Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare

▪ Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care au acelaşi numitor

▪ Probă de evaluare

1

1

2

1

2

1

1

1

S14

S14

S14

S15

S15

S15

S16

S16

NUMERE RAŢIONALE POZITIVE

Fracţii zecimale (I)

(6 ore)

 

CG1-3.  Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale

CG2-3.  Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale

CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale

CG5-3. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor

▪ Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă  de fracţii zecimale

▪ Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară

▪ Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor

▪ Reprezentarea pe axa  numerelor a fracţiilor zecimale

▪ Compararea şi ordonarea fracţiilor zecimale.

▪ Adunarea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

1

1

1

1

1

1

S16

S16

S17

S17

S17

S17

 

RECAPITULAREA

ŞI CONSOLIDAREA

CUNOŞTINŢELOR

(4  ore)

▪ Numere naturale

▪ Mulţimi

▪ Ecuaţii şi inecuaţii în N

1

1

2

S18

S18

S18

SEMESTRUL  II

Saptamana 1….15 februarie – 18februarie

Saptamana 2….22 februarie -26 februarie

Saptamana 3….29 februarie – 4 martie

Saptamana 4….7 martie – 11 martie

Saptamana 5….14 martie – 18 martie

Saptamana 6….21 martie – 26 martie

Saptamana 7….28 martie –  1 aprilie

Saptamana 8….4 aprilie – 8 aprilie

Saptamana 9.…11 aprilie  – 15 aprilie

Saptamana 10….18 aprilie – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

Saptamana 11….2 mai  – 5 mai

Saptamana 12….9 mai  –  13 mai

Saptamana 13….16 mai –  20 mai

Saptamana 14….23 mai  –  27 mai

Saptamana 15….30 mai  – 3 iunie

Saptamana 16….6 iunie –  10 iunie

Saptamana 17…13 iunie –  17 iunie

Saptamana 18….20 iunie  –  24 iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa:   a V -a

Nr. săptămâni: 18

Total ore:72  (4 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

 

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL al II – lea

  

 

Unitatea de învăţare

 

Competenţe specifice

 

Conţinuturi

 

Nr de

ore

 

Săpt.

 

Obs.

NUMERE RAŢIONALE POZITIVE

Fracţii zecimale (I)

(7 ore)

CG1-3.  Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale

CG2-3.  Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale

CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale

CG5-3. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor

▪ Scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

▪ Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

▪ Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule

▪Operatii cu fracţii zecimale finite

▪ Probă de evaluare

1

2

1

2

1

S1

S1

S1

S2

S2

 

 

 

 

NUMERE RAŢIONALE POZITIVE

Fracţii zecimale (II)

(16 ore)

 

 

CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale

CG5-3. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor

▪ Împărţirea a două  numere naturale cu rezultat fracţie zecimală

▪ Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate

▪ Împărţirea unei  fracţii zecimale finite la un număr natural nenul

▪ Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită

▪ Împărţirea a două fracţii zecimale finite

▪ Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară

▪ Ordinea efectuării operaţiilor

▪ Media aritmetică a două fracţii zecimale finite

▪ Media aritmetică a două fracţii zecimale finite

▪ Probă de evaluare

1

1

1

2

2

2

3

1

2

1

S2

S3

S3

S3

S4

S4

S5

S5

S6

S6

NUMERE RAŢIONALE POZITIVE

Ecuatii si inecuatii in Q+

(6 ore)

CG4-3. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor unor ecuaţii de tipul:

x a = b; ax = b x ∙ a = b(a0); x : a = b

(a0), a : x = b(x 0) şi a unor inecuaţii de tipul: x a ≤ b(,<,>); x ∙ a ≤ b(,<,>); x : a ≤ b(,<,>), cu a0, unde a, b sunt numere naturale sau fracţii zecimale finite

CG6-3. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obṭinute (utilizând ecuaţii sau inecuaţii) şi interpretarea rezultatului

▪ Ecuaţii

▪ Ecuaţii

▪ Inecuaţii

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

▪ Probă de evaluare

1

1

1

2

1

S6

S7

S7

S7

S8

 

 

ELEMENTE

DE

GEOMETRIE

  (8 ore)

CG1-4.  Identificarea unor elemente de geometrie

CG2-4. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date

CG5-4. Intepretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării cu unităţile de măsură studiate

▪ Punctul.Dreapta

▪ Segmentul de dreaptă.Măsurarea lungimii unui segment

▪ Unghiul. Triunghiul

▪ Patrulaterul. Cercul

▪ Simetria, axa de simetrie şi translaţia

▪ Cubul

▪ Paralelipipedul dreptunghic

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

S8

S8

S8

S10

S10

S10

S10

S11

 

 

 

 

UNITĂŢI

DE

MĂSURĂ

(13 ore)

CG1-4. Identificarea unor unităţi de măsură în diferite contexte

CG6-4. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate

▪ Unităţi de măsură pentru lungime; transformări

▪ Unităţi de măsură pentru arie; transformări

▪ Unităţi de măsură pentru volum; transformări

▪ Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări

▪ Unităţi de măsură pentru masă; transformări

▪ Unităţi de măsură pentru timp;transformări

▪ Unităţi monetare; transformări

▪ Unitati de masura . Exercitii

▪ Probă de evaluare

1

2

2

1

1

1

1

3

1

S11

S11

S12

S12

S12

S14

S14

S14-15

S15

 

 

 

DETERMINAREA PERIMETRELOR, A ARIILOR ŞI A VOLUMELOR

(7 ore)

CG3-4. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) şi a volumelor(cub, paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură corespunzătoare

CG4-4. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură

CG6-4. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate

▪ Perimetre

▪ Aria pătratului şi a dreptunghiului

▪ Aria pătratului şi a dreptunghiului

▪ Volumul cubului şi a paralelipipedului dreptunghic

▪ Probă de evaluare.

2

1

1

2

1

S15

S16

S16

S16

S17

RECAPITU

LAREA

ŞI CONSOLIDAREA

CUNOŞTIN

ŢELOR

(7ore)

▪ Exerciţii şi probleme recapitulative 7 S17-18
LUCRARE SCRISĂ

SEMESTRIALĂ

(4ore)

▪Pregătirea lucrării scrise

▪Lucrare scrisă

3

1

S13

S13

 

Saptamana 10….18 aprilie – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.