News

PLANIFICARE ANUALA Matematica CLASA aVIII-a- an scolar 2015-2016

PLANIFICARE ANUALA 8

CLASA aVIII-a- descarca AICI planificarea in format WORD-planificare_8

Disciplina: matematica-algebra

Numar de ore pe saptamana :2

Nr. crt.               

Unitatea de invatare

Nr. de ore

 

Sem. I       Sem . II
1 Test initial 4
2 Numere reale 28
3 Functii 10
4 Ecuatii, inecuatii si sisteme 14
5 Lucrare scrisa semestriala 2 2
6 Recapitulare si consolidare 2 6
Total  ore pe semestru 36 32
Total  ore anual 68

 

 

 

Disciplina: matematica-geometrie

Numar de ore pe saptamana :2

Nr. crt.               

Unitatea de invatare

Nr. de ore

 

Sem. I       Sem . II
1 Test initial 4
2 Relatii intre puncte, drepte, plane 15
3 Proiectii ortogonale pe un plan 13
4 Calcul de arii si volume 24
5 Lucrare  scrisa  semestriala 2 2
6 Recapitulare si  consolidare 2 6
Total  ore pe semestru 36 32
Total  ore anual 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMESTRUL I

 

 

S1….14 septembrie – 18 septembrie

S2…21 septembrie – 25 septembrie

S3….28 septembrie – 2 octombrie

S4….5 octombrie – 9 octombrie

S5….12 octombrie -16 octombrie

S6….19 octombrie – 23 octombrie

S7….26 octombrie – 30 octombrie

S8…2 noiembrie – 6 noiembrie

S9….9 noiembrie – 13 noiembrie

S10….16 noiembrie – 20 noiembrie

S11….23 noiembrie – 27 noiembrie

S12….30 noiembrie –4 decembrie

S13….7 decembrie – 11 decembrie

S14….14 decembrie – 18 decembrie

S15…11ianuarie – 15 ianuarie

S16….18 ianuarie – 22 ianuarie

S17….25 ianuarie – 29 ianuarie

S18…. 1 februarie – 5 februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRUL  II

Saptamana 1….15 februarie – 18februarie

Saptamana 2….22 februarie -26 februarie

Saptamana 3….29 februarie – 4 martie

Saptamana 4….7 martie – 11 martie

Saptamana 5….14 martie – 18 martie

Saptamana 6….21 martie – 26 martie

Saptamana 7….28 martie –  1 aprilie

Saptamana 8….4 aprilie – 8 aprilie

Saptamana 9.…11 aprilie  – 15 aprilie

Saptamana 10….18 aprilie – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

Saptamana 11….2 mai  – 5 mai

Saptamana 12….9 mai  –  13 mai

Saptamana 13….16 mai –  20 mai

Saptamana 14….23 mai  –  27 mai

Saptamana 15….30 mai  – 3 iunie

Saptamana 16….6 iunie –  10 iunie

Saptamana 17…13 iunie –  17 iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa:   a VIII -a

Disciplina: Matematică – Algebră  

Nr. săptămâni: 18

Total ore:36 (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL I

 

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi  Nr. 

 ore

Săpt. Obs

 

Test initial (4ore) ▪ Recapitulare pentru testarea initiala 1 S1-2
 

 

MULŢIMI DE NUMERE REALE

INTERVALE

(5ore)

CG1-1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a numerelor reale

CG3-1. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real

CG4-1. Folosirea terminologiei aferente noţiunii de număr real  în contexte variate

CG2-1. Utilizarea în exerciţii a definiţiei intervalelor de numere reale şi reprenzentarea acestora pe axa numerelor

▪  Forme de scriere a unui  număr real. Relaţia NÌZÌQÌR

▪ Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări

▪ Modulul unui număr real

▪ Intervale de numere reale

1

1

1

2

S3

S3

S4

S4-5

 

 

REGULI DE CALCUL ÎN  R

(5 ore)

CG3-1. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale

CG1-1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat

CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

▪ Operaţii cu numere reale

▪ Raţionalizarea numitorului de forma N*

▪ Probă de evaluare

2

2

1

S5-6

S6-7

S7

 

CALCULE CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE

(7 ore)

CG1-1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat

CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere

▪ Formule de calcul prescurtat

▪ Descompuneri în factori(factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)

▪ Probă de evaluare

1

2

3

1

S8

S8-9

S9-10

S11

 

RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE

(11ore)

CG1-1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat

CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

CG6-1. Rezolvarea unor situaţii problemă utilizând rapoarte de numere reale reprezentate prin litere;interpretarea rezultatului

▪ Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere

▪ Amplificarea rapoartelor de numere reale reprezentate prin litere

▪ Simplificarea rapoartelorde numere reale reprezentate prin litere

▪ Adunarea si scaderea rapoartelorde numere reale reprezentate prin litere

▪ Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Inmultirea si impartirea .

▪ Operaţii cu rapoarte

▪ Probă de evaluare

1

1

2

1

2

3

1

S11

S12

S12-14

S14

S15

S16-17

S17

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Lucrare scrisă

1

1

S13

S13

RECAPITULA-REA ŞI

CONSOLIDA-REA

CUNOŞTINŢE-

LOR

(2ore)

 ▪ Intervale

▪ Calcule cu nr. reale reprezentate prin litere

1

1

S18

S18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa:   a VIII -a

Disciplina: Matematică – Algebră                                                                                              

Nr. săptămâni: 16

Total ore:32 (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL al II – lea

 

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr.

ore

Săpt. Obs

 

 

 

 

 

FUNCŢII

( 10 ore)

CG1-2. Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt funcţii

CG3-2. Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe şi/sau a unor funcţii în scopul caracterizării acestora

CG4-2. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor noţiuni de geometrie plană

CG2-2. Utilizarea valorilor unor funcţii în rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii

▪ Noţiunea de funcţie

▪ Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule

▪ Graficul unei funcţii; reprezentarea geometrică a graficului unei funcţii numerice

▪ Funcţii de tipul f : A → R, f (x) = ax + b, a, b  R, unde A este o mulţime finită

▪ Funcţii de tipul f : A → R, f (x) = ax + b, a, R, unde A = R

▪ Probă de evaluare

1

1

1

3

3

1

S1

S1

S2

S2-3

S4-5

S5

 

 

 

ECUAŢII

ŞI

INECUAŢII (I)

(7 ore)

 

 

 

 

CG5-2. Determinarea soluţiilor unor ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii

CG6-2. Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului obţinut

▪ Ecuaţii de forma ax + b = 0, unde a şi b sunt numere reale

▪ Ecuaţii de forma ax + by + c = 0,

unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0, b ≠ 0

▪ Sisteme de două ecuaţii liniare cu două necunoscute

Rezolvarea lor prin metoda:

– substituţiei

– reducerii

▪ Probă de evaluare

1

1

2

2

1

S6

S6

S7

S8

S10

 

 

ECUAŢII

ŞI

INECUAŢII (II)

(7ore)

CG5-2. Determinarea soluţiilor unor ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii

CG6-2. Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului obţinut

▪ Inecuaţii de forma ax + b > 0 (≥, <, ≥), unde a şi b sunt numere reale

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii

▪ Ecuaţia de forma ax+ bx + c = 0, unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0

▪ Probă de evaluare

2

2

6

1

S10-S11

S12

S14

S14

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Lucrare scrisă

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLIDA-REA

CUNOŞTINŢELOR

(6 ore)

▪ Teste pentru evaluarea naţională 6 S15-17

Saptamana 10.…18 aprilie  – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

Clasa:   a VIII -a

Disciplina: Matematică – Geometrie  

Nr. săptămâni: 18

Total ore: 36  (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL I

 

Unitatea de învăţare

 

Competenţe specifice

Conţinuturi

 

Nr.  ore

 

Săpt.

 

Obs

Testare initiala(4 ore)   ▪ Triunghiul. Rezolvarea triunghilui dreptunghic

▪ Patrulatere particulare . Proprietati

▪ Arii

▪ Test initial

1

1

1

1

S1

S1

S2

S2

 

PUNCTE, DREPTE, PLANE, CORPURI

GEOMETRICE

(6 ore)

CG1-3. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora

CG2-3. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea,prin desen,în plan, a corpurilor geometrice

CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor relative ale acestora

CG4-3. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în spaţiu

CG5-3. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri

CG6-3. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din acestea, în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri

▪ Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi notaţie

▪ Determinarea dreptei; determinarea planului

▪ Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul

▪ Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul

▪ Poziţiile relative a două drepte în spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu

▪ Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu; drepte perpendiculare

1

1

1

1

1

1

S3

S3

S4

S4

S5

S5

 

 

 

 

RELAŢII ÎNTRE PUNCTE, DREPTE ŞI PLANE

(9ore)

CG1-3. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora

CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor relative ale acestora

CG5-3. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri

CG6-3. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaṭii deduse din acestea, în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a

unor măsuri de unghiuri

▪ Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un plan

▪ Dreaptă perpendiculară pe un plan; distanţa de la un punct la un plan; înălţimea piramidei

▪ Poziţiile relative a două plane

▪ Plane paralele; distanţa dintre două plane paralele; înălţimea prismei

▪ Secţiuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate;

▪ Trunchiul de piramidă: descriere şi reprezentare

▪ Probă de evaluare

1

2

1

2

1

1

1

S6

S6-7

S7

S8

S9

S9

S10

 

 

 

 

 

PROIECŢII ORTOGONALE PE UN PLAN

(13 ore)

 

 

CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor relative ale acestora

CG4-3.Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în spaţiu

CG5-3.Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri

CG6-3.Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din acestea, în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a

unor măsuri de unghiuri

▪ Proiecţii ortogonale de puncte, de segmente de dreaptă şi de drepte pe un plan

▪ Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; lungimea proiecţei unui segment

▪ Teorema celor trei perpendiculare

▪ Calculul distanţei de la un punct la o dreaptă; calcululul distanţei dintre două plane paralele

▪ Unghi diedru. Unghiul a două plane

▪ Plane perpendiculare

▪ Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate

▪ Probă de evaluare

1

1

3

1

2

2

2

1

S10

S11

S11-12

S14

S14-15

S15-16

S16-17

S17

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Discutarea lucrării scrise

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTINŢELOR

(2 ore)

▪ Paralelism în spaţiu

▪ Perpendicularitate în spaţiu

1

1

S18

S18

Clasa:   a VIII –a

 

Disciplina: Matematică – Geometrie  

Nr. săptămâni:16

Total ore:32  (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  Semestrul al II – lea

Unitatea

 de învăţare

 

Competenţe

 specifice

Conţinuturi

 

Nr.

ore

 

Săpt.

 

Obs

 

 

 

 

PRISMA

(8 ore)

 

CG1-4. Identificare unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii spaţiale date

CG2-4. Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor

geometrice studiate

CG3-4. Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese

CG4-4. Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic

CG5-4. Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice anumite cerinţe

CG6-4. Transpunerea unor situaţii – problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

▪ Paralelipipedul dreptunghic: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

▪ Cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

▪ Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

▪ Probă de evaluare

2

2

3

1

S1

S2

S3-4

S4

 

 

 

PIRAMIDA

 ŞI TRUNCHIUL

 DE PIRAMIDĂ

(11 ore)

 

CG1-4. Identificare unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii spaţiale date

CG2-4. Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor

geometrice studiate

CG3-4. Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese

CG4-4. Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic

CG5-4. Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice anumite cerinţe

▪ Piramida triunghiulară regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

▪Tetraedrul regulat

▪ Piramida patrulateră regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

▪ Piramida hexagonală regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

▪ Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată

▪ Trunchiul de piramidă patrulateră regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum

▪ Probă de evaluare

1

2

2

1

2

2

1

S5

S5-6

S6-7

S7

S8

S10

S11

 

 

 

 

CORPURI

ROTUNDE

(5 ore)

CG1-4. Identificare unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii spaţiale date

CG2-4. Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor

geometrice studiate

CG3-4. Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese

CG4-4. Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic

CG5-4. Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice anumite cerinţe

CG6-4. Transpunerea unor situaţii – problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

▪ Cilindrul circular drept: descriere şi desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale aria laterală, aria totală şi volum

▪ Conul circular drept: descriere şi desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale aria laterală, aria totală şi volum

▪ Trunchiul de con circular drept: descriere şi desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale aria laterală, aria totală şi volum

▪ Sfera: descriere, aria, volumul

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

S11

S12

S12

S14

S14

LUCRARE

 SCRISĂ

SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Discutarea lucrări scrise

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA

 ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTIN

ŢELOR

(6 ore)

▪ Teste pentru evaluarea naţională 6 S15-S17

Saptamana 10.…18 aprilie  – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

**** Daca ai nevoie de un profesor de pregatire la matematica (BRASOV) , intra aici pentru detalii: https://www.facebook.com/ProfesorJitaruIonel


Nu uita sa imi dai LIKE pe facebook:

https://www.facebook.com/ProfesorJitaruIonel?fref=ts


Intra in acest grup de facebook, pentru ajutor gratuit la mate:

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.