News

PLANIFICARE ANUALA Matematica CLASA aVII-a- an scolar 2015-2016

PLANIFICARE ANUALA 7

CLASA aVII-a- decarca AICI planificarea in format WORD-planificare_7

Disciplina: matematica-algebra

Numar de ore pe saptamana :2

Nr. crt.               

Unitatea de invatare

Nr. de ore

 

Sem. I       Sem . II
1 Test initial 4
2 Multimea numerelor rationale 11
3 Multimea numerelor reale 11
4 Calcul algebric 6 11
5 Ecuatii si inecuatii 11
6 Elemente de organizare a datelor si probabilitati 6
7 Lucrare scrisa semestriala 2 2
8 Recapitulare si consolidare 2 4
Total  ore pe semestru 36 34
Total  ore anual 70

 

Disciplina: matematica-geometrie

Numar de ore pe saptamana :2

Nr. crt.               

Unitatea de invatare

Nr. de ore

 

Sem. I       Sem . II
1 Test initial 4
2 Patrulatere 15
3 Asemanarea triunghiurilor 13
4 Relatii metrice in triunghiul dreptunghic 15
5 Cercul 7
6 Poligoane regulate 6
7 Lucrare scrisa semestriala 2 2
8 Recapitulare si consolidare 2 4
Total  ore pe semestru 36 34
Total  ore anual 70

 

 

 

 

 

 

 SEMESTRUL I

 

 

S1….14 septembrie – 18 septembrie

S2…21 septembrie – 25 septembrie

S3….28 septembrie – 2 octombrie

S4….5 octombrie – 9 octombrie

S5….12 octombrie -16 octombrie

S6….19 octombrie – 23 octombrie

S7….26 octombrie – 30 octombrie

S8…2 noiembrie – 6 noiembrie

S9….9 noiembrie – 13 noiembrie

S10….16 noiembrie – 20 noiembrie

S11….23 noiembrie – 27 noiembrie

S12….30 noiembrie –4 decembrie

S13….7 decembrie – 11 decembrie

S14….14 decembrie – 18 decembrie

S15…11ianuarie – 15 ianuarie

S16….18 ianuarie – 22 ianuarie

S17….25 ianuarie – 29 ianuarie

S18…. 1 februarie – 5 februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRUL  II

Saptamana 1….15 februarie – 18februarie

Saptamana 2….22 februarie -26 februarie

Saptamana 3….29 februarie – 4 martie

Saptamana 4….7 martie – 11 martie

Saptamana 5….14 martie – 18 martie

Saptamana 6….21 martie – 26 martie

Saptamana 7….28 martie –  1 aprilie

Saptamana 8….4 aprilie – 8 aprilie

Saptamana 9.…11 aprilie  – 15 aprilie

Saptamana 10….18 aprilie – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

Saptamana 11….2 mai  – 5 mai

Saptamana 12….9 mai  –  13 mai

Saptamana 13….16 mai –  20 mai

Saptamana 14….23 mai  –  27 mai

Saptamana 15….30 mai  – 3 iunie

Saptamana 16….6 iunie –  10 iunie

Saptamana 17…13 iunie –  17 iunie

Saptamana 18….20 iunie  –  24 iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa:   a VII -a

Disciplina: Matematică – Algebră  

Nr. săptămâni: 18

Total ore: 36  (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL I 

 

 

Unitatea de învăţare

 

Competenţe specifice

 

Conţinuturi

Nr. de

ore

 

Săpt.

 

Obs.

Test initial (4 ore)   Recapitulare pentru testarea initiala 1 S1-2  
 

 

MULŢIMEA  NUMERELOR RAŢIONALE

(11ore)

CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate

CG2-1. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

CG3-1. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale

CG4-1 Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor

CG5-1. Determinarea regulilor eficiente de calcul în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale

CG6-1. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere raţionale şi a ordinii efectuării operaţiilor

▪ Mulţimea numerelor raţionale Q; Incluziunea NÌZÌQ; Reprezentarea numerelor raţionale pe axa numerelor

▪ Opusul unui număr raţional; Modulul unui număr raţional; Compararea şi ordonarea numerelor raţionale

▪ Adunarea numerelor raţionale; proprietăţi; scăderea numerelor raţionale

▪ Înmulţirea numerelor raţionale; proprietăţi

▪ Împărţirea numerelor raţionale

▪ Puterea unui număr raţional; reguli de calcul cu puteri

▪ Ordinea efectuării operaţiilor.

▪ Ecuaţii de forma ax + b = 0, cu a, b

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

S3

S3

S4

S4

S5

S5

S6

S7

S7

S8

 

 

 

 

MULŢIMEA NUMERELOR

REALE

(4ore)

CG1-2. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formelor de scriere a acestora în contexte variate

CG4-2. Caracterizarea mulţimilor de numere şi a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice şi teoria mulţimilor

▪ Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect

▪ Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural; aproximări

▪ Exemple de numere iraţionale; mulţimea numerelor reale; NÌZÌQÌR;reprezentarea  numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări

▪ Opusul şi modulul unui număr real; Compararea şi ordonarea numerelor reale

1

1

1

1

S8

S9

S9

S10

 

 

 

OPERAŢII CU

NUMERE

REALE

(7 ore)

CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimărilor şi a aproximărilor pentru rezolvarea unor ecuaţii

CG3-2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere reale

CG5-1. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu numere reale

CG6-2. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a ordinii efectuării operaţiilor

▪ Reguli de calcul cu radicali:

▪ Scoaterea factorilor de sub radical;

▪Introducerea factorilor sub radical;

▪ Operaţii cu numere reale; raţionalizarea numitorului de forma a

▪ Media geometrică a două numere reale pozitive

▪ Probă de evaluare

1

1

1

2

1

1

S10

S11

S11

S12

S14

S14

CALCUL ALGEBRIC

(6 ore)

CG1-3. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule

CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora

CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale

▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunare/scădere ; reducerea termenilor asemenea

▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: înmulţire/ împărţire

▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: ridicare la putere

▪ Calcule cu numere reale reprezentate prin litere. Exercitii

▪ Probă de evaluare

1

1

1

2

1

S15

S15

S16

S16-17

S17

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Lucrare scrisă

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTINŢELOR

(2 ore)

▪ Numere raţionale

▪ Numere reale.

1

1

S18

S18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa:   a VII –a

Disciplina: Matematică – Algebră  

Nr. săptămâni: 17

Total ore: 34 (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

 

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL al II – lea

 

 

Unitatea de învăţare

 

Competenţe specifice

 

Conţinuturi

Nr. de

ore

 

Săpt.

 

Obs.

 

 

CALCUL ALGEBRIC

(11 ore)

CG1-3. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule

CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora

CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale

▪ Formule de calcul prescurtat

,

▪ Formule de calcul prescurtat

,

▪ Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în R

▪ Exerciţii aplicative

▪ Ecuaţii de forma , unde

▪ Probă de evaluare

2

2

3

2

1

1

S1

S2

S3-4

S4-5

S5

S6

 

 

 

 

ECUAŢII

ŞI

INECUAŢII

(11 ore)

 

CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii

CG4-3. Redactarea rezolvării ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor reale

CG5-3. Obţinerea unor inegalităţi echivalente prin operare în ambii membri

CG6-3. Transpunerea unei situaţii–problemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

▪ Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea numerelor reale

▪ Ecuaţii de forma ax + b = 0, ;

mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente

▪ Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate ,, pe mulţimea numerelor reale

▪ Inecuaţii de forma ax + b >0 (<, ≤ , ≥),

cu

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi inecuaţiilor

▪ Exerciţii şi probleme recapitulative

▪ Probă de evaluare

1

2

1

1

3

2

1

S6

S7

S8

S8

S10-11

S11-12

S12

 

 

 

ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

(6 ore)

 

 

CG1-4. Identificarea unor corespondenţe între diferite reprezentări ale aceloraşi date

CG2-4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora

CG3-4. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependenţe funcţionale sau calculul probabilităţilor

CG4-4. Caracterizarea şi descrierea unor elemente geometrice într-un sistem de axe ortogonale

CG5-4. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor

CG6-4. Transpunerea unei relaţii dintr-o formă în alta

▪ Produsul cartezian a două mulţimi nevide.

▪ Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale; distanţa dintre 2 puncte

▪ Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice

▪ Probabilitatea realizării unor evenimente

▪ Probă de evaluare

1

1

2

1

1

S14

S14

S15

S16

S16

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪Pregătirea lucrării scrise

▪Lucrare scrisă

1

1

S13

S13

RECAPITU-LAREA ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTIN

ŢELOR

(4ore)

▪ Numere raţionale

▪ Numere reale

▪ Calcul algebric

▪ Ecuaţii şi inecuaţii

1

1

1

1

S17

S17

S18

S18

Saptamana 10.…18 aprilie  – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

Clasa:   a VII -a

Disciplina: Matematică – Geometrie  

Nr. săptămâni: 17

Total ore: 34 (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I

 

Unitatea de învăţare

 

Compentenţe specifice

 

Conţinuturi

Nr. de

 ore

 

Săpt.

 

Obs

Test iniţial (4ore) ▪ Recapitulare pentru testarea initiala

▪  Test iniţial

1

1

S1-2

S2

 

 

 

 

PATRULATERE

(10 ore)

CG1-5. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date

CG2-5. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate

CG3-5. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme

CG4-5. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere

CG6-5. Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice în corelaţie cu anumite situaţii practice

▪ Patrulaterul convex

▪ Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex

▪ Paralelogramul; proprietăţi

▪ Dreptunghiul; proprietăţi

▪ Rombul; proprietăţi

▪ Pătratul; proprietăţi

▪ Trapezul, clasificare; trapezul isoscel; proprietăţi

▪ Probă de evaluare

1

1

2

1

1

1

2

1

S3

S3

S4

S5

S5

S6

S6-7

S7

 

 

 

ARII

(5 ore)

CG3-5. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme

CG5-5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente , de măsuri de unghiuri şi arii

▪ Aria unui triunghi

▪ Ariile patrulaterelor

▪ Probă de evaluare

2

2

1

S8

S9

S10

 

 

 

 

TEOREMA

LUI

THALES

(6 ore)

CG4-6. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice(segmente, triunghiuri, patrulatere) în limbaj matematic

CG3-6. Utilizarea noţiunii de paralelism pentru caracterizarea locală a unei configuraţii geometrice date

▪ Segmente proporţionale; teorema  paralelelor echidistante; împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere(segmente) date

▪ Teorema lui Thales (fără demonstraţie)

▪ Teorema reciprocă a teoremei lui Thales

▪ Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi; centrul de greutate al unui triunghi

▪ Linia mijlocie în trapez; proprietăţi

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

S10

S11

S11

S12

S12

S14

ASEMĂNA-REA

TRIUNGHIURILOR

7 ore)

CG1-6. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice date

CG2-6. Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin metode diferite

CG5-6. Interpretarea asemănării triunghiurilor în corelaţie cu proprietăţi calitative şi/sau metrice

CG6-6. Aplicarea asemănării triunghiurilor în rezolvarea unor probleme matematice sau practice

▪ Triunghiuri asemenea

▪ Teorema fundamentală a asemănării

▪ Criterii de asemănare a triunghiurilor

▪ Triunghiuri asemenea. Probleme

▪ Probă de evaluare

1

2

1

2

1

S14

S15

S16

S16-17

S17

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Discutarea lucrări scrise

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTINŢELOR

(2 ore)

▪ Teorema lui Thales. Probleme.

▪ Patrulatere,. Probleme.

1

1

S18

S18

Clasa:   a VII -a

 

Disciplina: Matematică – Geometrie                                                                                             

Nr. săptămâni: 21

Total ore: 42  (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL al II – lea

 

 

Unitatea de învăţare

 

Compentenţe specifice

 

Conţinuturi

Nr. de

 ore

 

Săpt.

 

Obs

 

 

 

RELAŢII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUN-GHIC

(8ore)

CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată

CG2-7. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea

unor elemente ale acestuia

CG3-7. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic

CG4-7. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice

▪ Proiecţii ortogonale pe o dreaptă

Teorema înălţimii

▪ Teorema catetei

▪ Teorema lui Pitagora

▪ Teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora

▪ Relatii metrice in triunghiul dreptunghic. Probleme

▪ Probă de evaluare

1

1

2

1

2

1

S1

S1

S2

S3

S3-4

S4

 

ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE

(7 ore)

 

CG5-7. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic

CG6-7. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii problemă date

▪ Noţiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unui unghi ascuţit

▪Sin,cos,tg si ctg ptr. 300,450 si 600

▪ Rezolvarea triunghiului dreptunghic

▪ Arii

▪ Probă de evaluare

1

1

2

2

1

S5

S5

S6

S7

S8

 

 

 

 

CERCUL

(7 ore)

 

 

 

CG1-8. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, într-o configuraţie geometrică dată

CG2-8. Calcularea unor lungimi de segmente şi măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate în configuraţii geometrice care conţin un cerc

CG3-8. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale cercului

CG4-8. Exprimarea proprietăţilor elementelor unui cerc în limbaj matematic

▪ Cercul; definiţie, elemente în cerc; unghi la centru

▪ Măsura arcelor; arce congruente; teoreme referitoare la coarde şi arce

▪ Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc; tangente dintr-un punct exterior la un cerc

▪ Unghi înscris în cerc

▪ Triunghi înscris în cerc;  triunghi circumscris unui cerc

▪Cercul. Probleme

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

1

S8

S10

S10

S11

S11

S12

S12

 

 

POLIGOANE

REGULATE

(6 ore)

CG5-8. Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind reprezăntări geometrice şi noţiuni studiate

CG6-8. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc şi de poligoane regulate

▪ Poligoane regulate

▪ Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru) în triunghiul echilateral, pătrat si hexagonul regulat

▪ Lungimea cercului şi aria discului

▪. Poligoane regulate. Probleme

▪ Probă de evaluare

1

2

1

1

1

S14

S14-15

S15

S16

S16

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRI-ALĂ

(2 ore)

▪Pregătirea lucrării scrise

▪Discutarea lucrări scrise

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTIN-ŢELOR

(4 ore)

▪ Patrulatere,

▪ Asemănare

▪ Relaţii metrice,

▪ Cercul şi poligoanele regulate

1

1

1

1

S17

S17

S18

S18

Saptamana 10.…18 aprilie  – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

**** Daca ai nevoie de un profesor de pregatire la matematica (BRASOV) , intra aici pentru detalii: https://www.facebook.com/ProfesorJitaruIonel


Nu uita sa imi dai LIKE pe facebook:

https://www.facebook.com/ProfesorJitaruIonel?fref=ts


Intra in acest grup de facebook, pentru ajutor gratuit la mate:

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.