#JitaruIonelBLOG

Model teză matematică clasa a 5-a pe semestrul 1 + barem (rezolvare)

a
Aveți mai jos 3 modele de teză la matematică pentru clasa a-5-a pe semestrul 1 + bareme (rezolvare):

MODEL 1:

Aveți mai jos un model REZOLVAT de teză la matematică pentru clasa a 5-a, pe semestrul 1, pentru anul școlar 2021-2022(MODELUL 1). Modelul respectă noua programă a Ministerului Educației pentru clasa a 5-a:

Lucrare scrisă la matematicǎ clasa a V-a

pe semestrul I

*An şcolar 2021-2022*

Subiectul I (50 de puncte)
5p 1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 1059 şi 254.
5p 2. Calculaţi: 2011 ∙ 45 + 56 ∙ 2011 – 2011.
5p 3. Calculaţi câtul şi restul împărţirii 1769 : 32.
5p 4. Efectuaţi: 912 ∙ 915 : (93)9.
5p 5. Efectuaţi: 190 +153 +23 + 01000.
5p 6. Comparaţi: 95 şi 273.
5p 7. 8 kg de mere costă 40 lei. Află cât costă 17 kg de mere.
5p 8. Scrieți toți divizorii numărului 30.
5p 9. Determinaţi numerele de forma:
jpg1
5p 10. Determinaţi numerele de forma:
jpg2
Subiectul II (40 de puncte)
10p 1. Aflați pe x din: 28 + 2 • (2660 + 76 : x) : 893 = 34
10p 2. Calculaţi: 27 : 43 + 39 ∙ 275 : 320 +(31 ∙24 – 42) : 23.
10p 3. Arătați că numărul a =( 321 +320 +318) : 37 este pătrat perfect.
10p 4. Bogdan are o sumă de bani de cinci ori mai mare decât Ana. Ștefan are cu 50 de lei mai puțin decât Bogdan, iar Dragoș are o sumă de bani de douăzeci și unu de ori mai mică decât Ștefan. Ce sumă de bani are fiecare dacă Dragoș are 15 lei.
Se acordă 10 puncte din oficiu!
SUCCES tuturor!


REZOLVARE TEZĂ (MODEL 1):

REZOLVARE Subiectul I (50 de puncte):

5p 1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 1059 şi 254.

R: 1059+254=1313 și 1059-254=805.
5p 2. Calculaţi: 2011 ∙ 45 + 56 ∙ 2011 – 2011.

R: 2011 ∙ 45 + 56 ∙ 2011 – 2011 =2011∙(45+56-1) =2011∙100 =201100.
5p 3. Calculaţi câtul şi restul împărţirii 1769 : 32.

R: 1769 : 32=55rest9. Câtul este 55 iar restul este 9. Verificare: D=Î∙C+R adică 1769=32∙55+9. Așadar 32∙55+9=1760+9=1769.
5p 4. Efectuaţi: 912 ∙ 915 : (93)9.

R: 912 ∙ 915 : (93)9=912+15 : 93∙9=927 : 927=927-27 =90 =1.

Mă numesc Jitaru Ionel, sunt profesor de matematică iar în timpul liber lucrez cu pasiune la acest blog (www.profesorjitaruionel.com), oferind în mod gratuit acces la rezolvări de variante, lecții de mate (liceu și gimnaziu) și tot ce ține în general de BAC și Evaluarea Națională la matematică dar și la celelalte materii de examen! Tot pe acest blog găsiți și materiale legate de examenele pentru profesori (de TITULARIZARE și DEFINITIVARE)!
5p 5. Efectuaţi: 190 +153 +23 + 01000.

R: 190 +153 +23 + 01000= 1+1+8+0=10.
5p 6. Comparaţi: 95 şi 273.

R: 95= (32)5=32∙5 =310

273= (33)3=33∙3 =39

Cum 310 > 39 rezultă că 95 > 273
5p 7. 8 kg de mere costă 40 lei Află cât costă 17 kg de mere.

R: Dacă 8 kg mere costă 40 de lei înseamnă că 1 kg de mere o să coste 40:8=5lei.

Atunci 17 kg de mere o să coste 17*5=85 lei.
5p 8. Scrieți toți divizorii numărului 30.

R: Divizorii lui 30 sunt: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 și 30.
5p 9. Determinaţi numerele de forma:

jpg1

R: Trebuie să folosim criteriul de divizibilitate cu 2: un număr natural este divizibil cu 2 dacă are ultima cifră pară. Așadar ultima cifră, adică x, trebuie să fie 0, 2, 4, 6 și 8. Obținem numerele: 2090, 2292, 2494, 2696 și 2898.
5p 10. Determinaţi numerele de forma:

jpg2

R: Trebuie să folosim criteriul de divizibilitate cu 3: Un număr natural este divizibil cu 3 dacă și numai dacă suma cifrelor numărului este divizibilă cu 3.

5+7+x=12+x. Înlocuim x cu o cifră astfel încât să obținem un număr divizibil cu 3.

„=>” simbolul matematic rezultă.

x=0 => 12+0=12(este divizibil cu 3) =>570.

x=3 => 12+3=15(este divizibil cu 3) =>573.

x=6 => 12+6=18(este divizibil cu 3) =>576.

x=9 => 12+9=21(este divizibil cu 3) =>579.

Așadar numerele divizibile cu 3 sunt: 570, 573, 576 și 579.


REZOLVARE Subiectul II (40 de puncte):

10p 1. Aflați pe x din: 28 + 2 • (2660 + 76 : x) : 893 = 34

R: Mai întâi scădem 28:

2 • (2660 + 76 : x) : 893 = 34-28

2 • (2660 + 76 : x) : 893 = 6

Apoi înmulțim cu 893:

2 • (2660 + 76 : x) = 6•893

2 • (2660 + 76 : x) = 5358

Împărțim prin 2:

(2660 + 76 : x) = 5358:2

2660 + 76 : x = 2679

Scădem 2660:

76 : x = 2679-2660

76 : x = 19

În concluzie x=76:19=4.
10p 2. Calculaţi: 27 : 43 + 39 ∙ 275 : 320 +(31 ∙24 – 42) : 23.

R:

27 : 43 + 39 ∙ 275 : 320 +(31 ∙24 – 42) : 23

=27 : (22)3 + 39 ∙ (33)5 : 320+(3 ∙16 – 16) : 8=

=27 : 26 + 39 ∙ 315 : 320+(48 – 16) : 8=

=27-6 + 39+15 : 320+ 32 : 8=

=21 + 324 : 320+ 4= 2 + 324-20 + 4=

=2 + 34 + 4 =2+81+4 =87.
10p 3. Arătați că numărul a =( 321 +320 +318) : 37 este pătrat perfect.

R: Trebuie să dăm factor comun pe 3 la puterea cea mai mică(în paranteză):

a =318 ∙( 33 +32 +30) : 37 =318 ∙( 27 +9 +1) : 37=318 ∙37 : 37 =318 ∙1=318.

318=39∙2=(39)2=este pătrat perfect.
10p 4. Bogdan are o sumă de bani de cinci ori mai mare decât Ana. Ștefan are cu 50 de lei mai puțin decât Bogdan, iar Dragoș are o sumă de bani de douăzeci și unu de ori mai mică decât Ștefan. Ce sumă de bani are fiecare dacă Dragoș are 15 lei.

R: Vom folosi METODA MERSULUI INVERS: La finalul cerinței aflăm că Dragoș are 15 lei:

Dragoș=15 lei.

Tot Dragoș are o sumă de bani de douăzeci și unu de ori mai mică decât Ștefan. Asta înseamnă că Ștefan are o sumă de douăzeci și unu de ori MAI MARE decât Dragoș:

Ștefan=21∙Dragoș=21∙15=315 lei.

Ștefan are cu 50 de lei mai puțin decât Bogdan. Asta înseamnă că Bogdan are CU 50 de lei MAI MULT decât Ștefan:

Bogdan=50+Ștefan=50+315=365 lei.

Bogdan are o sumă de bani de cinci ori mai mare decât Ana. Asta înseamnă că ANA ARE o sumă de bani DE CINCI ORI MAI MICĂ decât Bogdan:

Ana=Bogdan:5=365:5=73 lei.
Aceasta este rezolvarea MODELULUI 1 de teză! Aveți mai jos MODELUL 2 de teză pentru clasa a 5-a(pe semestrul 1). MODELUL 2 are cerințe asemănătoare cu MODELUL 1. Încercați să rezolvați singuri MODELUL 2! SUCCES la teză! DUPĂ MODELUL 2 găsiți lecții recapitulative de clasa a 5-a ce conțin exerciții rezolvate! După aceste lecții AM ADĂUGAT MODELUL 2 de teză pentru clasa a 5-a(pe semestrul 1).
*O rugăminte am și eu: Dă te rog un share -o distribuire(la acest articol și la articolele postate pe acest blog) pe facebook în diverse grupuri(sau pe alte rețele de socializare) ca să știe cât mai mulți de existența acestor materiale! MULȚUMESC!*


MODEL 2:

*Aveți mai jos MODELUL 2 de teză pentru clasa a 5-a(pe semestrul 1). MODELUL 2 are cerințe asemănătoare cu MODELUL 1. Încercați să rezolvați singuri MODELUL 2:

Lucrare scrisă la matematicǎ

clasa a V-a pe semestrul I (MODEL 2)

*An şcolar 2021-2022*

Subiectul I (50 de puncte)
5p 1. Calculaţi suma şi diferenţa numerelor 1379 şi 275.
5p 2. Calculaţi: 2013 ∙ 35 + 66 ∙ 2013 – 2013.
5p 3. Calculaţi câtul şi restul împărţirii 2499 : 52.
5p 4. Efectuaţi: 513 ∙ 515 : (54)7.
5p 5. Efectuaţi: 010000+310 +193 +33.
5p 6. Comparaţi: 86 şi 164.
5p 7. 5 culegeri de matematică costă 75 lei. Află cât costă 25 culegeri.
5p 8. Scrieți toți divizorii numărului 20.
5p 9. Determinaţi numerele de forma:
imag1
5p 10. Determinaţi numerele de forma:
imag2
Subiectul II (40 de puncte)
10p 1. Aflați pe x din: 28 + (2660 : 76+ x) : 23 = 51.
10p 2. Calculaţi: 413 :86 + 73 – 52 •[ 625 : 54 + 16 : ( 7 •32 -55)].
10p 3. Arătați că numărul a = ( 251 +250 +248) : 13 este pătrat perfect.
10p 4. Bianca are o sumă de bani de patru ori mai mică decât Alex. Ștefania are cu 30 de lei mai mult decât Bianca, iar Delia are o sumă de bani de șapte ori mai mică decât Ștefania. Ce sumă de bani are fiecare dacă Delia are 19 lei.
Se acordă 10 puncte din oficiu!


Lecții cu exerciții rezolvate pentru clasa a 5-a:

*trebuie să dai click pe fiecare titlu de mai jos pentru a accesa lecția*

*Lecția 1: Teorie+ exercitii rezolvate- PUTERI. Reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor. Patrat Perfect. Cub Perfect

*Lecția 2: Divizor.Multiplu (teorie+exercitii rezolvate matematica)

*Lecția 3: Numere prime. Numere compuse

*Lecția 4: Criterii de divizibilitate cu 2, 3, 4, 5, 9 , 10 si 25. Divizibilitatea in N


MODEL 3:

*fără exercițiul Subiectul III.3 (fără exercițiul cu mulțimi -nu se mai face în clasa a 5-a)*

1.png

2

3
BAREM :

4

5


Teza 3 in format pdf :


Q&A MATEMATICA -ajutor gratuit la mate pe facebook:

Un alt proiect drag mie este grupul de facebook: Q&A matematica -ajutor tema mate Romania, proiectul pe care l-am creat acum ceva ani.

Grupul a ajuns la peste 25000 de membri. În acest grup, elevi care poate nu își permit meditații la matematică sau elevi care pur și simplu nu știu să rezolve o problemă la mate, pot cere ajutorul în grup postând o poză cu exercițiul pe care nu știu să îl rezolve.

Cu siguranță cineva din grup vă va oferi ajutorul!

*VEZI când vine vacanța aici: CALENDAR AN SCOLAR 2021-2022 (STRUCTURA NOULUI AN SCOLAR)
Să aveți o zi frumoasă! #JitaruIonelBLOG

6 răspunsuri »

  1. Multumim frumos .Ne sunteti de mare ajutor .Am o fetita in clasa 5 si o ajut sa inteleaga tainele matematicii si atunci cand nu mai stiu ca a trecut ceva vreme de cand am terminat eu scoala adica vreo 30 ani recunosc ,caut pe internet sa imi aduc aminte.Asa am dat de dumneavoastra un om minunat .Domne ajuta

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.