Etichetă: Un număr este divizibil cu 3 dacă și numai dacă suma cifrelor numărului este divizibilă cu 3.